Opgewekte zonne-energie vanaf het dan naar de meterkast

Op steeds meer daken van woningen en de daken zie je zonnepanelen verschijnen. Met een set zonnepanelen op dak kan je zelf zonne-energie opwekken en zodoende de energierekening blijvend verlagen. Je hoeft dan immers minder elektriciteit van het net af te nemen. De energie die de zonnepanelen produceren wordt verzameld en via een kabel naar een zogeheten omvormer getransporteerd. Die omvormer is noodzakelijk om de duurzame opgewekte AC naar DC om te zetten. Vanaf die omvormer gaat de duurzame elektriciteit naar de meterkast en wordt die het net opgestuurd.

Meter registreert uitgaan en inkomende elektriciteit

Zonnepanelen werken niet alleen bij direct zonlicht, ook bij lichte bewolking kunnen die elektriciteit produceren. En als jij op dat moment elektrische apparaten hebt aanstaan in huis dan zullen die de net opgewekte elektriciteit uit de zonnepanelen gebruiken. Het restant aan zonne-energie gaat via de omvormer het net op. Als het avond wordt werken de zonnepanelen niet en heb je elektriciteit van het net nodig. De meter in de meterkast registreert alle inkomende en uitgaande elektriciteit. Aan het eind van het jaar ontvang je van de energieleverancier een overzicht van de hoeveelheid zonne-energie die jij het net op hebt gestuurd.

Terug geleverde energie wordt gesaldeerd

Het zogeheten terug leveren van energie aan het energiebedrijf wordt op de jaarafrekening met de afgenomen elektriciteit verrekend. Dit wordt salderen genoemd. De prijs die jij voor de terug geleverde energie ontvangt is hetzelfde als de prijs die jij betaalt voorde energie die je afneemt. Deze twee kunnen dus eenvoudig tegen elkaar worden weggestreept. Bij wet is dit zo geregeld en je kan tot 5.000 kWh terug leveren. Een gemiddeld huishouden zit hier met 3.500 kWh ver onder dus je kan er van uitgaan dat alle terug geleverde zonne-energie wordt gesaldeerd.

Doorgeven aan netbeheerder en energiebedrijf

Om te kunnen meten wat er aan het energie bedrijf wordt terug geleverd is het zaak dat je een meter hebt hangen die dit kan registeren. De ouderwetse Ferrarismeters, de zwarte meters met een draaischijf, zijn hier uitermate geschikt voor. Je moet er dan wel aan denken dat het telwerk niet is geblokkeerd. Is dat wel het geval dan kan er niets gemeten worden en moet je de meter door de netbeheerder laten deblokkeren. De modernere meters registeren doorgaans automatisch alles wat wordt terug geleverd. Als jij zonnepanelen laat installeren moet je wel je energiebedrijf en de netbeheerder inlichten zodat je zeker weet dat de terug geleverde energie gesaldeerd kan worden.