Nadeel windmolens is dat er veel ruimte voor nodig is

Elke dag lezen we wel iets over verduurzaming in de krant en hoe wij met elkaar veel efficiënter met energie kunnen omgaan. Onderdeel hiervan is onder meer het zelf produceren van energie met bijvoorbeeld windmolens. Dat zie je nog niet zo vaak omdat tot voor kort windmolens alleen voor grote windparken geschikt waren. De reden hiervan is dat windmolens veel ruimte nodig hebben. We zien dan ook op verschillende plekken in het land lange rijen grote winmolens met enorme wieken staan. Ook in de Noordzee staan een aantal grote wind energie parken.

Horizon vervuiling en geluidsoverlast

Het bouwen van windmolens is niet iets dat men zomaar even doet. Dat komt omdat windmolens ook nadelen met zich meebrengen. Veel mensen vinden het niet fijn als dicht bij hen in de buurt een windmolen wordt geplaatst. Voordat de molen er komt is dan ook van een serie aan procedures afgehandeld. De tegenstanders van de windmolens klagen veelal over horizon vervuiling, een groot nadeel van windmolens. De windmolen ontneemt het zicht op het Hollandse polder landschap en dat wordt als niet prettig ervaren. Daarnaast is het zo dat de enorme wieken op de windmolens veel lawaai kunnen veroorzaken wanneer ze draaien en energie produceren.

Omwonenden niet blij met windmolens

Het geluid dat windmolens veroorzaken is dan ook de meest gehoorde klacht van omwonenden. En dat geluid die de wieken maken kan kilometers ver dragen. Juist om deze reden is het zo dat we ook nog maar weinig kleinere windmolens in de bebouwde omgeving zien. De ambitie tot het bouwen en plaatsen van windmolens bij bedrijven en woningen is er wel, maar als je een merkbare hoeveelheid energie wilt opwekken met behulp van de wind moet je een apparaat van omvang neerzetten. Buurtbewoners zullen niet snel een aanvraag voor een windmolen in hun buurt goedkeuren.

Nadelen windmolens op termijn opgelost

Ten opzichte van zonnepanelen is een windmolen een energie opwekker die veel onderhoud nodig heeft. Dat komt omdat een windmolen uit bewegende onderdelen bestaat en die zullen op termijn slijten of zelfs stuk gaan. Een windmolen heeft dan ook continue onderhoud nodig. En het onderhouden van een windmolen is niet goedkoop. Dat is een nadeel van windmolens. De energie die ze maken is duurzaam maar het onderhoud maakt die energie weer iets duurder. Maar er is hoop, er zijn namelijk nieuwe generaties windmolens op de markt verschenen die veel minder geluid maken en een stuk minder onderhoud vereisen.

Wat is windenergie?

Windenergie is energie die wordt gewonnen door de bewegingsenergie uit wind om te zetten in elektriciteit. Windenergie, gewonnen uit windmolens, is elektrische energie die door middel van een windturbine wordt gewonnen uit wind.

Elektriciteit opgewekt uit de wind is een vorm van groene stroom, maar niet iedereen is blij met deze vorm van elektriciteit. Voor het opwekken van deze energievorm zijn windmolens nodig, omwonenden zijn hier lang niet altijd blij mee. In Nederland moet wel worden voldaan een aantal eisen om een windmolen te mogen plaatsen. Zelfs als aan al deze eisen is voldaan is het mogelijk dat bij een specifieke windrichting de turbines nog goed te horen zijn voor omwonenden, terwijl het geluidsniveau wel binnen de gestelde norm valt.